De wet uitgelegd

Voor een organisatie die ouderenzorg biedt, maakte ik een vertaling van de regels uit de wet BOPZ, voor verzorgenden en verpleegkundigen én voor klanten en familieleden. De wet BOPZ is van toepassing als mensen onvrijwillig worden opgenomen, in dit geval op de psychogeriatrische afdeling van een verpleeghuis. Een mooie opdracht!