Expertise

Ik behaalde mijn doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en voltooide (eerder) de propedeuse Kunstgeschiedenis en Archeologie.
Na mijn afstuderen volgde ik diverse cursussen en vakken op het gebied van journalistiek en bladen maken (wetenschapsjournalistiek, eindredactie, schrijven voor het web) en op het gebied van taalverwerving en didactiek. Ik heb ruime ervaring als freelance journalist, tekstschrijver en eindredacteur. Daarnaast ben ik docent Nederlands en Nederlands als tweede taal.